Geografie Umana

Geografia Umană are la bază legi sociale şi cuprinde următoarele subramuri: geografie istorică, toponimie geografică, geografia culturală, confesională, geografie politică şi electorală, geografie economică (a schimburilor economice, transporturilor, agriculturii, industriei, resurselor), geografia aşezărilor umane (rurale şi urbane), geografia turismului, geografia regională (a continentelor, oceanelor, statelor, geoecologia, istoria descoperirilor geografice). Geografia umană relevă lumea în care trăim, influenţa civilizaţiei umane asupra Naturii.