Batimetria si Adancimea apei in Balta Comana

Batimetria si Adancimea apei calculate prin imagini satelitare

   Pentru stabilirea adâncimii apei am utilizat imagini satelitare înregistrate de satelitul Landsat 8 pentru care s-au calculat indici normalizați de diferențiere CEDEX (indicele de diferențiere al apei continentale) si NDWI (indicele de diferențiere al apei) care au ajutat la stabilirea adâncimii in Balta Comana.

   În urma calculării indicilor am aplicat formula: 4.69 –(5.03·10-5 TM1)–(0.17·CEDEX ) + 2.50·NDWI, in care indicele CEDEX si NDWI se corelează foarte bine cu adâncimea, iar banda 1 este invers proporționala cu adâncimea și ajuta in proporție de 70.14% la un rezultat corect, formula a fost aplicată de Ricardo Díaz-Delgado, Javier Bustamante, David Aragonés și Fernando Pacios în lucrarea „Determining water body characteristics of Doñana shallow marshes through remote sensing”. În studiul nostru, folosindu-ne de aceasta formula am determinat diferența de nivel dintre malurile și fundul bălții.

   Valorile rezultate în urma aplicării formulei au fost intre 5.13368 m și 3.83528, acestea au reprezentat punctul de plecare în calcularea adâncimii și batimetriei.

   Pentru a calcula batimetria, din valoarea altitudinala de 47.5 m identificata pe harta topografică am scăzut valorile rezultate in urma aplicării formulei, astfel am obținut altitudini între 42.3353 m și 43.7653 m față de nivelul 0 al Mării Negre (fig. 4.3.1). Altitudinile mici se înregistrează în zonele unde avem și cea mai mare acoperire cu apă conform indicelui CEDEX.

   Adâncimea apei (fig. 4.3.2) este relativ mică cu valori de până la -1,32 m în cele mai adânci cuvete. Calculul adâncimii a presupus extragerea valorilor de tip punct din batimetrie și interpolarea acestora cu modelul numeric al terenului, rezultatul a fost adunat cu valorile formulei în care s-a determinat diferența de nivel, iar totalul a fost scăzut din 47,5, astfel au rezultat valori cuprinse intre -1.32 si 1.26 m.

   După cum se observa pe harta adâncimii, sedimentele se depun în centrul bălții, acolo unde în 1984 zona era acoperită de apă, iar acum este unul din arealele cu altitudini mari de peste 43 m. Apa se adună in partea de est, unde este blocată de construcția barajului din 2007, baraj ridicat pentru conservarea biodiversității și in vest, de unde este alimentat puternic de râul Neajlov.
Fig. 4.3.1 Harta Batimetrică în Balta Comana

Fig. 4.3.1 Harta Batimetrică în Balta Comana

Fig. 4.3.2 Harta adâncimii apei în Balta Coman

Fig. 4.3.2 Harta adâncimii apei în Balta Coman

You may also like...