Analiza modului de utilizare a terenurilor in Judetul Giurgiu, Indicele NDVI

Rezumat: Indicele NDVI reprezintă o funcţie a programului ENVI care calculează pe baza imaginilor multispectrale consistenţa vegetaţiei verzi, folosind benzile 4 (infraroşul apropiat) si 3 (roşul). Valorile indicelui normalizat al vegetaţiei sunt...